کیمیا ذاکریان 

مدرس سه تار در آموزشگاه باغ هزارآوا

فعالیت هار هنری

 فارغ التحصیل  رشته نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران

شروع یادگیری سه تار از سال 1384 

یادگیری سه تار اساتید محمد علی اشرفی،  محمد رضا لطفی ، داریوش طلایی،  مجید کیانی، سپیده مشکی، بهداد بابایی

کسب مقام در جشنواره موسیقی جوان سال 97 و 98 در رشته نوازندگی سه تار