17 خرداد

چرا بهتر است کودکان قبل از شروع ساز تخصصی، دوره های درک و دریافت موسیقی را بگذرانند؟

چرا بهتر است کودکان قبل از شروع ساز تخصصی، دوره های درک و دریافت موسیقی را بگذرانند؟

 

یکی از باورهای غلط در مسیر اموزش موسیقی، پافشاری برای شروع یادگیری ساز تخصصی است. آن هم وقتی که بستر مناسبی برای کودک فراهم نشده است.

می توان گفت مهم ترین مهارتی که یک هنرجوی موسیقی در ابتدای مسیر نوازندگی خود می بایست کسب کند، درک و دریافت ضرب آهنگ و ریتم درموسیقی است که بهتر است پیش از یادگیری ساز تخصصی تا حدی درونی شده باشد. 

کودکان به محض ورود به کلاس ساز تخصصی درگیر مسائل تکنیکی بسیاری خواهند شد وچالش های پیش رو ممکن است کودک را از ادامه مسیر نوازندگی منصرف کند. 

کلاس های درک و دریافت موسیقی این فرصت را در اختیار هنرجویان می گذارد تا این مسیر با سهولت بیشتری طی شود.

 

کلاس های درک و دریافت موسیقی برای کودکان زیر نظر خانم ویدا سران چرخ برگزار می شود.