26 اردیبهشت

آموزش ویولن

در باغ هزارآوا برای تمامی سطوح و سنین کلاس های آموزش ویولن زیر نظر اساتید مجرب این زمینه برگزار می شود.

 

کلاس های آموزش ویولن روزهای شنبه، یکشنبه،  سه شنبه و پنجشنبه در آموزشگاه باغ هزارآوا واقع در مهرشهر کرج برگزار می شود.