دوره های هندسه مناظر و مرایا باغ هزارآوا برای تمامی سنین برگزار می شود. این دوره ها مناسب تمام هنرجویان و علاقه مندان رشته های معماری، گرافیک، طراحی داخلی و … می باشد.