هادی کلانتری مدرس گیتار فلامینکو

هادی کلانتری

شروع فعالیت از سال 1380

جزو نفرات برتر مسابقات گیتار برتر تهران به انتخاب هیات داوران آذر 88

انتشار آلبوم پرواز (1397)

برگزاری کنسرت های فلامنکو و همکاری با استاد پژمان نور 

جزو نفرات انتخابی برای اجرا در سفارت اسپانیا (تیر 1393) 

جزو نفرات انتخابی برای اجرا در نشست های تخصصی فلامنکو تهران (ایوان شمس اردیبهشت تا شهریور 93)

شرکت در دوره های پیشرفته فلامنکو زیرنظر luciano gghosn و Grisna gorjchev