نوشین شهید ثالث

نوشین شهیدثالث 

مدرس ساز قانون در آموزشگاه باغ هزارآوا

 

سوابق تدریس و اجرا 


کارشناس رشته نوازندگی ساز ایرانی از واحد ۱۱ دانشگاه علمی کاربردی هنرستان موسیقی
دانش آموخته سه تار نزد استادان آقایان محمود نیکو ، محمد فیروزی ، امین رامین ، بهداد بابایی
دانش آموخته ساز قانون نزد استاد پریچهر خواجه
تدریس قانون در آموزشگاه نوای ایران فردیس کرج از سال ۸۸ تا کنون 
تدریس قانون در آموزشگاه زیرو بم ودستان کرج .
آموزش قانون در آموزشگاه سورنا  تهران از سال ۸۸ 
آموزش قانون در آموزشگاه خمسه تهران از سال ۹۵ تا کنون 
اجرا کنسرت ایران من سال ۹۷ با آموزشگاه خمسه
اجرا کنسرت رنگین کمان بیاد ثمین باغچه بان سال ۹۶ آموزشگاه خمسه
سرپرستی گروه قانون در اجرای جشنواره نوای خرم ۶ وانتخاب این اجرا به عنوان آموزشگاه نمونه تهران ولوح تقدیر مسئولان جشنواره
رتبه سوم جشنواره جوان البرز توسط هنرجوی قانون از آموزشگاه نوای ایران
برگزاری کلاسهای گروهی وکارگاههای ریتم و آموزش کوک ساز

آموزش قانون در کرج

خانم نوشین شهید ثالث هم اکنون در آموزشگاه موسیقی ، تئاتر و نقاشی باغ هزارآوا واقع در مهرشهر کرج مدرس ساز قانون هستند و روزهای دوشنبه به تدریس این ساز زیبا در باغ هزارآوا در کرج می پردازند . برای مشاوره رایگان و شناخت بیشتر ساز قانون با ما تماس بگیرید .