کلاس های نقاشی و خلاقیت برای کودکان، نقش بسیار مهمی در توسعه هنری، خلاقیت و تفکر آن ها دارد. این کلاس ها به کودکان این امکان را می دهد تا از طریق بیان احساسات  و ایده های خود از طریق نقاشی، ارتباط با دنیای خودو بیرون برقرار کنند .

در این کلاس ها با استفاده از روش های آموزشی مختلف، تلاش می شود تا کودکان بتوانند به طور طبیعی و با لذت با مواد و ابزار کار کنند. 

هم چنین کودکان می توانند از طریقارتباط با هم سن و سالان خود، از یکدیگر الهم گرفته و از تبادل ایده و تجربیات خود مهارت های فردی خود را توسعه دهند. 

این کلاس ها فرصتی عالی برای ابراز خلاقیت، تقویت اعتماد به نفس و توسعه هوش هنری و اجتماعی کودکان است.