فائزه زارع رفیع 

مدرس آواز ایرانی در آموزشگاه باغ هزارآوا

فعالیت های هنری

 تحصیلات : کاردانی موسیقی 

اساتید ردیف:  شاپور رحیمی،  معصومه مهرعلی

هنرآموز کارگاه استاد علی  شاهزیدی( مکتب اصفهان) 

آواز خدمت آقایان : علی یاریپور _ محمد معتمدی 

خواننده گروه بانوان مستور و اجراهای متعدد در نیاوران. همکاری بعنوان همخوان با گروه های متعدد از سال 1391 تا کنون 

تدریس از سال  93 در آموزشگاه های مهر آهنگ ، سرنا،  باربد و باغ هزارآوا در مهرشهر کرج