عارفه آذرمی

مدرس تئاتر 

 فارغ التحصیل بازیگی و کارگردانی تئاتر 

مربی نمایش خلاق در انجمن زیست محیطی برنا 1393-1399

خانه خورشید 1393

 آموزشگاه بازیگری فانوس هنر 1394-1399

آموزشگاه نمایش باهم 1398

تدریس در دانشکده خبر تهران - هنرستان هنر های زیبا کرج - دبیرستان فرهنگ بانو امین -تئاتر شهرداری تهران 

کارگردانی در  نمایش های  قلعه حیوانات - یک روز معمولی- مونالیزای پلنگ صورتی- قدم های کفشدوزک