19 اردیبهشت

کلاس های نقاشی و خلاقیت

کلاس‌های خلاقیت نقاشی کودکان به شکلی ساختارمند و جذاب برگزار می‌شود. در کلاس خلاقیت و نقاشی خانم پری‌ناز تبریزی مهارت های مختلف کودکان تقویت می شوند. از جمله:

مهارت‌های ابتدایی: ابتدا به کودکان مهارت‌های ابتدایی نقاشی، مانند استفاده از رنگ‌ها، مدادها و تکنیک‌های اساسی آموخته می‌شود.

تشویق به خلاقیت: کودکان ترغیب به انتخاب موضوعات و رویه‌های خود در نقاشی می‌شوند.تا خلاقیت خود را بیان کنند.

تشویق به ارائه و به اشتراک‌گذاری: کودکان ترغیب به نشان دادن نقاشی‌هایشان به دیگران و به اشتراک‌گذاری تجربیات هنری‌شان و احساسات درونیشان می‌شوند.

احترام به خلاقیت فردی: فضایی شکل گرفته و به کودکان آزادی عمل داده میشود تا خودشان را از طریق نقاشی بیان کنند. احترام به انتخاب‌ها و ایده‌هایشان اهمیت دارد.

تشویق به تفکر بصری: کودکان ترغیب به دقت در تصاویر و انتقال آنها به نقاشی می‌شوند.

این کلاس‌ها باعث توسعه هنری، افزایش خلاقیت و ارتقاء تفکر بصری کودکان می‌شود و به آنها این امکان را می‌دهد که از علاقه به نقاشی لذت ببرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط کلاس های نقاشی باغ هزارآوا با ما تماس بگیرید.