16 مهر

تغییر ساعت کاری آموزشگاه

برای رفاه بیشتر هنرجویان آموزشگاه هزار آوا ، ساعات کاری در فصل پاییز تغییر کرد . آموزشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح الی 9 شب و روز پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 6 عصر باز است .