مسلم سلیمانی پور

مدرس تمبک در آموزشگاه باغ هزارآوا

فعالیت های هنری

 شروع فعالیت نوازندگی تمبک از سال 1372

کسب مقام اول نوازندگی تمبک جشنواره خوزستان

شرکت در سه دوره جشنواره فجر

 شرکت در فستیوال موسیقی ازبکستان سال 2007 میلادی سمرقند

برگزاری کنسرت های متعدد  در تهران ، سالن رودکی، خانه هنرمندان 

کسب مقام اول جوانان فجر کشوری گروه برگزیده مردمی در ازبکستان 

همکاری در ضبط البوم های بهار شوشتر، نوبهیگ، رقص باد ، نگرش ، حال پریشان