محمد حسن زاده

مدرس و نوازنده کمانچه در آموزشگاه باغ هزارآوا

فعالیت های هنری

فراگیری دوره های آموزشی ساز ویولن از سال 1384 زیر نظر اساتید اسماعیل پور قوه – علی اسدی با گرایش های موسیقی ایرانی و کلاسیک

فراگیری دوره های آموزشی ساز کمانچه از سال 1393 زیر نظر اساتید مهبد نبوی – محمدرضا عموجوادی و شروین مهاجر

شرکت در دوره های آموزشی سلفژ و مبانی موسیقی و شناخت موسیقی   استاد حمیدرضا دیبا زر و استاد مجید کیانی

فراگیری دوره های ردیف نوازی دستگاهی و بازسازی آثار قدما زیر نظر استاد رضا پرویز زاده

فارغ التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی دانشگاه کمال الملک (ورودی سال 94)

دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران

تدریس دوره های آموزشی ساز ویولن و کمانچه موسسه فرهنگی هنری نیما یوشیج نور- آموزشگاه وحدت چالوس – آموزشگاه طلوع چالوس –آموزشگاه صبا آمل

تدریس موسیقی در هنرستان دخترانه رازی آمل

عضو ارکستر ملی مازندران و اجرای کنسرت های متعدد با ارکستر

ارکستر ملی – طلوع-وحدت-مستان-ارکستر صبا-نیما-ایوار-پیاده-رهاب-تاریشا