صدرالدین اسماعیلی سرشت

متولد: 1372 

ساز های تخصصی: تنبک،اسنیر درام ، درامز ، تیمپانی 

تحصیالت: لیسانس آهنگ سازی از دانشگاه هنر تهران

 اساتید: تمبک: امید امیدوار ، مهدی عابدینی ، پیمان صحیحی ، بهمن رجبی درامز: روزبه فدوی اسنیر درام: بهاره مهدوی پیانو: فراز عقیلی ، امیر ایوانی، امیر علوی، کیمیا محمدی آهنگ سازی، کنترپوان و فرم: محمد رضا تفضلی 

تئوری موسیقی :سعید  کردمافی، امیر شریفی، احسان صبوحی، کارن کیهانی، بهنام ماهپار، محمود بالنده، شهرام توکلی، مهدی قاسمی ارکستراسیون: احمدرضا اسماعیلی 

سوابق آموزشی و اجرایی: - اجرای تئاتر در انتظار گودو در عمارت رو به رو ،11 12 و 13 اسفند 1401 - ضبط آلبوم Elaeagnaceae خرداد ماه 1401 )در دست انتشار( - عضو خانه موسیقی ایران - آهنگسازی و ضبط قطعه فاخته بر اساس موسیقی ادواری مکتب کهن ایران - درامز گروه Lights Purple از سال 1400 - درامر گروه Trio Bassive از سال 97 - ساخت موسیقی فیلم کوتاه ژاژ به کارگردانی حنا عظیمی توسط Trio Bassive - شرکت در کارگاه بررسی و آنالیز رپرتوار عجمی موجود در رساالت علی اوفکی و دیمیتری کانتمیر توسط آرش محافظ - آشنایی و پژوهش و در باب رپرتوار کوبه ای کالسیک - اجراهایی در تاالر شهید فهمیده و سالن وزارت ارشاد کرج به عنوان نوازنده تمبک و پرکاشن - نوازنده پرکاشن پرفورمنس آفتابه لگن هفت دست اثر نادر مشایخی در گالری بوم - خواننده باس گروه کر در اجرای کارمینا بورانا به رهبری علی رهبری 16-15 مهر ماه 1394 در تاالر وحدت - نوازنده پرکاشن آنسامبل پیرو در اولین فستیوال موسیقی معاصر تهران سال 1395 - نوازنده درامز در کنسرت پژوهشی اجرای آثاری در ژانرهای موزیکال ، جز و راک در آموزشگاه آرتیمان مهرماه 1395 - نوازنده پرکاشن ارکستر شهر تهران به رهبری نادر مشایخی درتاالر فردوسی دانشگاه تهران مهر 1394 - اجرا در تاالر فارابی دانشگاه هنر تهران به عنوان نوازندهی تمبک - آکمپانیمان تمبک برای امتحان ساز دانشجویان موسیقی ایرانی در دانشگاه هنر

 

استاد صدرالدین اسماعیلی سرشت و استاد محمد قبادی
استاد اسماعیلی سرشت مدرس ساز های کوبه ای