امیر طهماسبی

نقّاش ، نگارگر و مدرس نقاشی  


 متولد ۱۳۵۱ کرج

فوق لیسانس نقاشی و مدرس دانشگاه

استاد امیر طهماسبی فعالیت هنری خود را از سال ۶۶ شروع نمود و در سه دوره از بینالهای نگارگری در سالهای ۷۲ - ۷۸ - ۸۱ نفر اول شد.

همچنین در دومین جشنواره تجسمی فجر درگرایش گل ومرغ در سال ۸۱ مقام نخست را کسب کرد .

ایشان همچنین جزو نفرات برگزیده در پنج دوره از جشنواره بین المللی البردا در کشور امارات درسالهای ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ -۸۵ در رشته تذهیب شدند.

سایر افتخارات و عناوین استاد امیر طهماسبی عبارتند از :

استاد امیر طهماسبی هم اکنون در موسسه فرهتگی هنری باغ هزار آوا در مهرشهر کرج مشغول به تدریس نقاشی و نگارگری می باشند . 

 

نقاشی مینیاتور اثر استاد امیر طهماسبی

نقاشی مینیاتور اثر استاد امیر طهماسبی

نقاشی مینیاتور اثر استاد امیر طهماسبی

نقاشی مینیاتور اثر استاد امیر طهماسبی